KGOKK.BE | KONINKLIJKE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK
Menu

Activiteiten

Maandelijks organiseert de KGOKK een activiteit die gratis toegankelijk is voor de leden. Deze activiteit kan een voordracht, een bezoek aan een tentoonstelling, aan een historisch gebouw of tuin behelzen.

De lezingen vinden doorgaans plaats in de Sint-Anna zaal in het Begijnhof van Kortrijk of in het auditorium van 1302 te Kortrijk.

De activiteitenzijn gratis voor de leden van de KoninklijkeGeschied- en OudheidkundigeKring (of co-organiserendevereningingen). Niet-ledenbetalen 5 EUR.

Jaarlijks wordt er ook een daguitstap georganiseerd.

Komende activiteiten:

Zaterdag 3 september :

Archeologischewandeling in de streek van de Kemmelbergo.l.v. dhr. Jean-Luc Putman

 

Donderdag 22 september :

Voordracht door de dhr. Luther Zevenbergenom 19h in de Sint-Annazaal van het Begijnhof “De beeldenstorm in de Westhoek en de gevolgenvoor Kortrijk”.

 

Vrijdag 21 oktober :

Colloquium over Zwikken en Hoog-middeleeuwsesculptuur in de Gotischezaal, met eenbezoekaan de Gravenkapel. Meer informatiekan u hier (link naarzwikkenpagina) terugvinden.

 

Woensdag 23 november :

Voordracht door de musicoloog prof. dr. David Burn (KULEUVEN) over de Vlaamsepolyfonist en kanunnik van de kapittelkerk van Kortrijk Pierre de la Rue.

 

Donderdag 15 december :

Jaarlijks verslag van de archeologische opgraven in Kortrijk door dhr. Philippe Despriet.

Verslagen van voorbije lezingen en bezoeken:

De samenvattingen van de lezingen en bezoeken van de KGOKK verschenen tot 2012 traditioneel in de publicatie van de Handelingen van de KGOKK van het daarop volgende kalenderjaar. Om de door ons toegemeten publicatieruimte zo goed mogelijk te benutten voor uitgebreidere artikelen heeft men beslist de verslagen van voortaan via de website ter beschikking te stellen. De verslagen van 2012 tot en met 2015 kan u lezen door te klikken op elk jaartal. Het verslag van een voorbije activiteit uit 2016 kan u lezen door te klikken op de activiteit.

Voorbije Activiteiten : 

 

Zaterdag 4 juni : Jaarlijkseuitstapnaar ‘s Hertogenbosch, lees hier het verslag van deze activiteit (link naarverslag).

 

Donderdag 21 april 2016 : voordracht door dr. Veronique Lambert over Jan I van Cuyck, lees hier het verslag van dezeactiviteit. 

 

Donderdag 24 maart 2016 : voordracht door de Heer Adriaan Linters : “Het erfgoed in vuile handen” lees hier het verslag van dezeactiviteit. 

 

Maandag 1 februari 2016: Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kortrijkse erfgoed verenigingen in de Stadsschouwburg. Voordracht door dr. Bruno Forment over “Het theaterleven in Kortrijk in de beginjaren van de schouwburg”.

 

Zondag 13 december 2015 : door archivaris van het R.A.K. dr. Hendrik Callewier in de Sint-Anna zaal van het Begijnhof: “Van gemene weide tot Kortrijk Weide. Het eeuwenoud verhaal van een nieuw stadsgedeelte”. I.s.m. De Leiegouw.

 

Donderdag 28 mei 2015 : Workshop Keramiek in de Artillerietorente Kortrijk door de Heer Philippe Despriet.

 

Zaterdag 4 juli 2015 om 10u30: Bezoekaan het kasteel van Rumbeke

 

Zondag 19 april 2015 om 10u30: “Merkwaardigetuinen van Kortrijksefabrikanten” door dhr. Paul De Roose en dhr. Paul Geers. Sint-Annazaal van het Begijnhof. I.s.m. De Leiegouw

 

Woensdag 25 maart 2015 : “Crisis in de Vlasindustrie van 1820 tot 1860” dor Tom Nuyttens. Sint-Anna zaal van het Begijnhof.

 

Zondag 22 februari 2015, 10u30 :Geleid bezoek aan het museum Texture. Afspraakaan de ingang van het museum in de Beheerstraat.

 

Zaterdag 8 november 2014 :Boekvoorstelling “Robert Gillon en Spanje” door prof. em. dr. Christian De Paepe. ZaalSintJorispark/Parc St. Georges

 

Donderdag 27 november 2014 : “Het Middeleeuwse bedevaarts beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge. Herkomst, stijl historische kenmerken en kroning in 1952. Met presentatie van authentieke filmbeelden van 1952 en 1954” door dr. StijnBossuyt en ir. Johan Vansteenkiste. In het auditorium 1302

 

Donderdag 18 december 2014 : “Opgravingen in het jaar 2014 te Kortrijk en regio” door Philippe Despriet. I.s.m. Archeologie Zuid-West-Vlaanderen. In het auditorium 1302

 

Donderdag 5 juni 2014 : Uitstapnaar Pittem met bezoek aan het klooster van de Zusters van Maria.

 

Zaterdag 28 juni 2014 : Uitstap naar Ename.

 

Donderdag 25 september 2014 : Bedrijfsbezoek aan het textiel veredelingsbedrijf Groep Masureelte Wevelgem.

 

Donderdag 23 oktober 2014 : “Migratie naar Frankrijk. Belgische roots in het verdere leven in Noord-Frankrijk” door Saartje Vandenborre en Elien Declercq.